analitička metoda


analitička metoda
• analytical method

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • metoda — metóda ž DEFINICIJA 1. fil. način, put, postupak u logičkom razmišljanju koji pomaže ispravnom zaključivanju i spoznaji; principi logičnog razmišljanja i zaključivanja [induktivna metoda; deduktivna metoda] 2. način, put, postupak koji pomaže… …   Hrvatski jezični portal

  • metóda — ž 1. {{001f}}fil. način, put, postupak u logičkom razmišljanju koji pomaže ispravnom zaključivanju i spoznaji; principi logičnog razmišljanja i zaključivanja [induktivna ∼; deduktivna ∼] 2. {{001f}}način, put, postupak koji pomaže ostvarenju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • analitički — analìtičkī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na analizu 2. koji se koristi metodom analize [analitički sud] SINTAGMA analitička filozofija škola suvremene filozofije kojoj su predmet istraživanja izričaji i načela pojedinačnih znanosti te… …   Hrvatski jezični portal

  • jodometrija — jodomètrija ž DEFINICIJA kem. volumetrijska analitička metoda u analitičkoj kemiji za mjerenje prisutnosti joda ETIMOLOGIJA v. jod + metrija …   Hrvatski jezični portal

  • kolorimetrija — kolorimètrija ž DEFINICIJA kem. kvantitativna analitička metoda određivanje tvari mjerenjem intenziteta obojenosti otopine ETIMOLOGIJA v. kolor + metrija …   Hrvatski jezični portal

  • acidimetrija — acidimètrija ž DEFINICIJA kem. analitička metoda kvantitativnog određivanja kiselina pomoću titracije standardnom otopinom neke baze ETIMOLOGIJA vidi acidimetar …   Hrvatski jezični portal